Mundësi Punësimi

Grupi Balfin vazhdimisht është duke u zgjeruar drejt projekteve të reja dhe zhvillimit të mëtejshëm dhe konsolidimit të atyre aktuale.
Kjo është arsyeja pse ne shikojmë për profesionistë të cilët kanë energjinë, entuziazmin dhe njohuritë e nevojshme për t’ju bashkuar Grupit Balfin.
Nëse besoni se i plotësoni kushtet për të qënë pjesë e stafit tonë, mund të na kontaktoni në:
burime.njerezore@balfin.al

 

Mane TCI shpall vakant pozicionin "Specialist Burime Njerëzore"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Mane TCI në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 01.09.2017

Mane TCI shpall vakant pozicionin "Specialist Logjistike"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Mane TCI në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 01.09.2017

Green Coast shpall vakant pozicionin "Arkitekt"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Green Coast në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 01.08.2017

ACREM shpall vakant pozicionin "Leasing Manager".

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të ACREM ne adresen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit i pritjes së aplikimeve është deri më 06.08.2017

 

Mane TCI shpall vakant pozicionin "Project Manager".

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Mane TCI ne adresen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit i pritjes së aplikimeve është deri më 11.08.2017

 

Spar Albania shpall vakant pozicionin "Commercial Director".

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Spar Albania ne adresen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit i pritjes së aplikimeve është deri më 24/07/2017

Neptun shpall vakant pozicionin "Menaxher Kategorie"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Neptun në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 28.07.2017

Food Way shpall vakant pozicionin "Menaxher i Zhvillimit të Biznesit"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Food Way në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 28.07.2017