Mundësi Punësimi

Grupi Balfin vazhdimisht është duke u zgjeruar drejt projekteve të reja dhe zhvillimit të mëtejshëm dhe konsolidimit të atyre aktuale.
Kjo është arsyeja pse ne shikojmë për profesionistë të cilët kanë energjinë, entuziazmin dhe njohuritë e nevojshme për t’ju bashkuar Grupit Balfin.
Nëse besoni se i plotësoni kushtet për të qënë pjesë e stafit tonë, mund të na kontaktoni në:
burime.njerezore@balfin.al

 

Mane TCI shpall vakant pozicionin "Inxhinier Kostoist”

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Mane TCI ne adresen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit i pritjes së aplikimeve është deri më 14.10.2017

Mane TCI shpall vakant pozicionin "Arkitekt”

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Mane TCI ne adresen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit i pritjes së aplikimeve është deri më 14.10.2017

Balfin shpall vakant pozicionin e punës "Koordinator i Marketingut Dixhital"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të BALFIN në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Për detaje më të hollësishmelidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit i pritjes së aplikimeve është deri më 01.10.2017.

Neptun shpall vakant pozicionin "Asistent Menaxher Dyqani".

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Neptun ne adresen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit i pritjes së aplikimeve është deri më 30.09.2017

Agrocon Albania shpallvakant pozicionin "Përgjegjës në Magazinë, Magazinier ".

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dheletrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Agrocon Albania ne adresen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit i pritjes së aplikimeve është deri më 30 Shtator 2017

Agrocon Albania shpall vakant pozicionin "Asistent/e në Departamentin e Shitjeve".

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Agrocon Albania ne adresen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit i pritjes së aplikimeve është deri më 30 Shtator 2017