Mundësi Punësimi

Grupi Balfin vazhdimisht është duke u zgjeruar drejt projekteve të reja dhe zhvillimit të mëtejshëm dhe konsolidimit të atyre aktuale.
Kjo është arsyeja pse ne shikojmë për profesionistë të cilët kanë energjinë, entuziazmin dhe njohuritë e nevojshme për t’ju bashkuar Grupit Balfin.
Nëse besoni se i plotësoni kushtet për të qënë pjesë e stafit tonë, mund të na kontaktoni në:
burime.njerezore@balfin.al

 

AgroCon Albania shpall vakant pozicionin "Menaxher i Financës"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të AgroCon Albania në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 31.01.2018

SPAR Albania shpall vakant pozicionin "Asistent Menaxher Dyqani"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të SPAR Albania në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 29.01.2018

SPAR Albania shpall vakant pozicionin "Menaxher Dyqani"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të SPAR Albania në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 29.01.2018

Milsped Albania shpall vakant pozicionin "Specialist Transporti Ndërkombëtar"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Milsped Albania në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 21.01.2018

ACREM shpall vakant pozicionin "Menaxher i Qendrës Tregtare (Fier)"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të ACREM në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 21.01.2018

Neptun shpall vakant pozicionin "Agjent të Shitjes me Shumicë"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Neptun në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 31.01.2018

Downtown 1 shpall vakant pozicionin "Inxhinier Civil"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Downtown 1 në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 19.01.2018