Mundësi Punësimi

Grupi Balfin vazhdimisht është duke u zgjeruar drejt projekteve të reja dhe zhvillimit të mëtejshëm dhe konsolidimit të atyre aktuale.
Kjo është arsyeja pse ne shikojmë për profesionistë të cilët kanë energjinë, entuziazmin dhe njohuritë e nevojshme për t’ju bashkuar Grupit Balfin.
Nëse besoni se i plotësoni kushtet për të qënë pjesë e stafit tonë, mund të na kontaktoni në:
burime.njerezore@balfin.al

 

Balfin sh.p.k shpall vakant pozicionin "Treasury Specialist”.

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Balfin në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 16.07.2019 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Balfin sh.p.k shpall vakant pozicionin “Junior-Reporting Specialist”.

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Balfin në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 14.07.2019 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Neptun shpall vakant pozicionin “Trade Marketing Specialist”

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Neptun në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 30.06.2019 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Neptun shpall vakant pozicionin “Analist i Departamentit Komercial”.

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Neptun në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 30.06.2019 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Neptun shpall vakant pozicionin “Specialist për Blerjet, Inventarin dhe Llogaritë e Pagueshme”.

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Neptun në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 15.07.2019 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Neptun shpall vakant pozicionin “Menaxher Grupi Kategorish”.

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Neptun në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 20.06.2018 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

NetTrade Albania shpall vakant pozicionin “Graphic Designer”.

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të NetTrade Albania në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 21.06.2019 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Kidzone shpall vakant pozicionin “Asistent Menaxher Dyqani”.

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Kidzone në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 20.06.2019 Politika e Privatësisë së Rekrutimit