Mundësi Punësimi

Grupi Balfin vazhdimisht është duke u zgjeruar drejt projekteve të reja dhe zhvillimit të mëtejshëm dhe konsolidimit të atyre aktuale.
Kjo është arsyeja pse ne shikojmë për profesionistë të cilët kanë energjinë, entuziazmin dhe njohuritë e nevojshme për t’ju bashkuar Grupit Balfin.
Nëse besoni se i plotësoni kushtet për të qënë pjesë e stafit tonë, mund të na kontaktoni në:
burime.njerezore@balfin.al

 

Neptun shpall vakant pozicionin “Group Categories Manager WGs”.

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Neptunnë adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 15/02/2020

Balfin Real Estate shpall vakant pozicionin Supervizor i Shërbimit ndaj Klientit

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Balfin Real Estate në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 15.02.2020 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Tirana Bank shpall vakant pozicionin Junior Information Security Officer

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Tirana Bank në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 2, 15, 2020 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Albchrome shpall vakant pozicionin Senior Specialist Reporting & Cost-Accounting

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Albchrome në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 14.02.2020 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Spar Albania shpall vakant pozicionin "Menaxher Dyqani”.

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 12/02/2020 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Neptun shpall vakant pozicionin Online Marketing Specialist

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Neptun në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 05.02.2020 Politika e Privatësisë së Rekrutimit