Mundësi Punësimi

Grupi Balfin vazhdimisht është duke u zgjeruar drejt projekteve të reja dhe zhvillimit të mëtejshëm dhe konsolidimit të atyre aktuale.
Kjo është arsyeja pse ne shikojmë për profesionistë të cilët kanë energjinë, entuziazmin dhe njohuritë e nevojshme për t’ju bashkuar Grupit Balfin.
Nëse besoni se i plotësoni kushtet për të qënë pjesë e stafit tonë, mund të na kontaktoni në:
burime.njerezore@balfin.al

 

ACREM shpall vakant pozicionin “Retail Procurement Coordinator”

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të ACREM në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit per dorezimin e aplikimit eshte deri në 25.04.2021 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Mane TCI shpall vakant pozicionin "Finance Officer"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Mane TCI në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit per dorezimin e aplikimit eshte deri në 16.04.2021 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Mane TCI shpall vakant pozicionin "QA Engineer"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Mane TCI në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit per dorezimin e aplikimit eshte deri në 16.04.2021 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Mane TCI shpall vakant pozicionin "HSE Engineer"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Mane TCI në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit per dorezimin e aplikimit eshte deri në 16.04.2021 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Mane TCI shpall vakant pozicionin " HSE Assistant"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Mane TCI në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit per dorezimin e aplikimit eshte deri në 16.04.2021 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Balfin Real Estate & Hospitality shpall vakant pozicionin "Security Supervisor"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Balfin Real Estate & Hospitality në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit per dorezimin e aplikimit eshte deri në 01.05.2021 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

AlbChrome shpall vakant pozicionin "Senior Specialist Reporting & Cost-Accounting"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të AlbChrome në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit per dorezimin e aplikimit eshte deri në 20.04.2021 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Mane TCI shpall vakant pozicionin "Site Engineer"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Mane TCI në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit per dorezimin e aplikimit eshte deri në 01.04.2021 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Spar Albania shpall vakant pozicionin “Store Manager”

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Spar Albania në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 31/03/2021 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Fashion Group shpall vakant pozicionin "Brand Manager"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Fashion Group në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 31.03.2021 Politika e Privatësisë së Rekrutimit