Mundësi Punësimi

Grupi Balfin vazhdimisht është duke u zgjeruar drejt projekteve të reja dhe zhvillimit të mëtejshëm dhe konsolidimit të atyre aktuale.
Kjo është arsyeja pse ne shikojmë për profesionistë të cilët kanë energjinë, entuziazmin dhe njohuritë e nevojshme për t’ju bashkuar Grupit Balfin.
Nëse besoni se i plotësoni kushtet për të qënë pjesë e stafit tonë, mund të na kontaktoni në:
burime.njerezore@balfin.al

 

ACREM shpall vakant pozicionin “Koordinator Marketingu, PR & Komunikimi"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të ACREM në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 14/06/2020 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Tirana Bank shpall vakant pozicionin "Kryespecialist i Raportimit Financiar"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 11.6.2020 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Tirana Bank shpall vakant pozicionin “ Operator Call Center "

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 11.06.2020 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Balfin Real Estate shpall vakant pozicionin “Koordinator Marketingu, PR & Komunikimi"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Balfin Real Estate në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 12.06.2020
Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Fashion Group Albania shpall vakant pozicionin "Dizenjues Grafik & Koordinator Imazhi"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Fashion Group Albania në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it...
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 15.06.2020 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

AlbChrome shpall vakant pozicionin "Specialist Finance"

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të AlbChrome në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 08.05.2020 Recruitment Data Protection Policy

Balfin Group shpall vakant pozicionin TOR E-Commerce Consultant

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Balfin Group në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 30.04.2020 Politika e Privatësisë së Rekrutimit

Tirana Bank shpall vakant pozicionin Deposit Sales Dealer

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Tirana Bank në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi t'i referoheni dokumentit bashkangjitur.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në March 12, 2020 Politika e Privatësisë së Rekrutimit