Kontakt

Balfin Group

Adresa:
Rruga ‘Papa Gjon Pali II’, ABA Business Center, Kati i 11të, Tiranë, Shqipëri
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: +355 44509250

Forma e kontaktit

Dërgo një email. Të gjitha fushat me simbolin (*) janë të detyrueshme.