Media
Grupi Balfin është i hapur dhe transparente për të gjitha pyetjet e mediave. Ne inkurajojmë të gjithë përfaqësuesit e mediave që të na kontaktojnë për më shumë informacion.
Për çdo pyetje ju lutem na kontaktoni:
Sokol Kondi
Menaxher i Marrëdhënieve me Publikun dhe Eventeve
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.