Të Reja

Karta “Happy” vlerësohet me “Gold Award” në Athinë

Programi inovator shqiptar i besnikërisë së klientëve, i mishëruar në kartën “Happy”, në bashkëpunim me Qivos, fiton “Gold Award” në kategorinë “Best Partnership Initiative ‘’ në Loyalty Awards 2020, për përftimin e një ekperience më të mirë për klientët si dhe rritjen e angazhimit në katër kompani të ndryshme, nën te njëjtën skemë, atë HAPPY.

Lexo më shumë