Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Portofoli

Grupi Balfin është në një proces të vazhdueshëm rritje, në aspektin e veprimeve dhe atë gjeografik. Së fundmi, Grupi Balfin është aktiv në Shqipëri, Austri, Maqedoninë e Veriut, Mali i Zi, Kosovë, Bosnje Hercegovinë dhe Holandë.

Grupi menaxhon aktivitete të tilla si zhvillimi i pasurive të paluajtshme, shitje me pakicë, projektim dhe realizim të ndërtesave për banim, sigurimin e logjistikës së nevojshme dhe shërbimeve ndaj bizneseve, zhvillim të rrjeteve të shitjes me pakicë, industri minerare, bankë, etj.

Aktivitetet e Grupit Balfin mund të grupohen sipas ndarjeve më poshtë:
Pasuri të Paluajtshme; Tregti me Pakicë; Industri Minerare; Shërbime; Investime; Turizëm; Energji; Bujqësi.

Në Grupin Balfin janë punësuar mbi 5,000 persona nga të gjitha vendet ku Grupi është i pranishëm.