Image not available
Impianti i Pasurimit, Klos

I ndërtuar më shumë se 25 vjet më parë, ky impiant është i vetmi i këtij lloji në Shqipëri dhe shërben për pasurimin e asaj pjese të mineralit që nxirret në minierë i cili është me cilësi më të dobta. Pasi minerali pasurohet mund të jetë i përshtatshëm për shkrirje në furrat e Uzinës së Ferro-Kromit në Elbasan.

Aktualisht impianti i pasurimit në Klos është duke ju nënshtruar një ndërhyrje të përgjithshme për t’u rikthyer në funksion përsëri. Ripërtëritja e pajisjeve po kryhet nga inxhierët suedezë që janë pjesë e kompanisë që edhe e kanë ndërtuar para shumë vitesh. Impianti i pasurimit të kromit do të bëjë të mundur grumbullimin e mineralit me cilësi të ulët nga të gjitha minierat e Shqipërisë por edhe të rajonit.