NewCo Ferronikeli

NewCo Ferronikeli është një fabrikë për prodhimin e nikelit, si dhe depozita minerale potencialisht të pasura nën peizazhin përreth. Depozitat e xeherit të nikelit në Kosovë janë të tipit laterite të oksidit. Fabrika e Ndërmarrjes së Re Ferronikeli është një fabrikë me dy linja. Është një pasuri e rëndësishme strategjike për Kosovën me rëndësi të madhe për ekonominë e vendit. NewCo Ferronikeli ka arritur rritje të dukshme në Kosovë gjatë viteve të fundit dhe për më shumë se një dekadë kompania vazhdimisht është eksportuesi më i madh në Kosovë me rreth 35-40% të totalit të eksporteve, duke u shndërruar në një nga kontribuesit më të mëdhenj në buxhetin e vendit..

Duke synuar zgjatjen e jetës së minierave lokale, kompania ofron burime të lëndëve të para nga e gjithë bota, kryesisht nga Shqipëria dhe Guatemala. Nëpërmjet këtyre veprimeve, jeta e minierave të nikelit të Kosovës mund të zgjatet nga 10 në 15 vjet. NewCo Ferronikeli ka investuar një sasi të konsiderueshme për përmirësime në objektet e prodhimit dhe mbrojtjen e mjedisit. Me instalimin e filtrave të rinj në furrat rrotulluese, kompania plotësoi një plan afatgjatë të angazhimeve dhe veprimeve për të mbrojtur mjedisin jo vetëm në përputhje me standardet ndërkombëtare, por edhe përtej tyre. Ndërmarrja e Re Ferronikeli si një kompani e certifikuar me standardet ISO 9001: 2015 lidhur me kontrollin e cilësisë dhe standardet ISO 14001: 2015 lidhur me mjedisin, arriti të kalojë në mënyrë bindëse procedurën e auditimit pa pasur ndonjë mos-konformitet.

NewCo Ferronikeli u bë pjesë e Grupit Balfin në korrik të vitit 2018. Grupi Balfin planifikon të investojë në Newco Ferronikelli për të realizuar potencialin e plotë të sektorëve të minierave në Shqipëri dhe Kosovë dhe për të rritur prodhimin e nikelit nga nivelet aktuale prej 7200 MT në vit në mbi 10 000 MT.