Image not available
Image not available
Partneritete

Grupi Balfin është i hapur të bashkëpunojë me partnerë lokal apo ndërkombëtar dhe rezultat i këtyrë bashkëpunimeve janë disa nga shoqëritë me performancën më të lartë në Shqipëri dhe rajon. Në portofolin e shoqërive të Grupit janë disa kompani ku Grupi Balfin është vetëm një investitor dhe nuk i menaxhon ato.

Ne kemi zgjedhur të jemi pjesë e këtyre shoqërive edhe pse është jashtë sferës së manaxhimit të tyre sepse ne besojmë tek aftësitë e partnerëve tanë për t’i zhvilluar këto shoqëri.