Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Shërbime

Aktivitetet e Grupit Balfin në kategorinë e shërbimeve përfshijnë një gamë të gjerë që varion nga manaxhimi i pasurive të paluajtshme e deri tek hapësirat gjigande për zhvillimin e aktiviteteve sipërmarrëse. Shërbimet e ofruara nga Grupi Balfin përfshijnë sisteme të plota e profesionale që ofrojnë të gjitha lehtësitë si për konsumatorin ashtu edhe për kompanitë. Qendra tregtare, parku logjistik, manaxhim ambientesh banimi dhe zona rezidenciale, restorante, sherbim i specializuar dhe ekskluziv per paijsje elektrike dhe elektronike etj. janë disa prej shërbimeve që ofrohen nga Grupi Balfin në Shqipëri e rajon.