Image not available
Image not available
Elektro - Servis

Elektro-Servis siguron shërbimin më të mirë për mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve elektronike. Një staf i plotë profesionistësh të dedikuar i vjen në ndihmë klientëve në çdo orë të ditës, kudo ku ndodhen. Mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve elektrike dhe elektronike ofrohet si në ambientet e kompanisë ashtu edhe në ambientet e banimit të klientëve.

www.elektroservis.al