Image not available
Image not available
Milsped

Milsped Albania është një shoqëri e përbashkët e Grupit BALFIN dhe Milsped Group e cila ofron shërbime të plota logjistike në tregun shqiptar prej marsit të vitit 2014. Që nga dita e parë e fillimit të operacioneve në Shqipëri Milsped ka ofruar shërbimet të plota logjistike për bizneset duke i ndihmuar në uljen e shpenzimeve dhe ofrimin e zgjidhjeve fleksibël për çdo kategori shërbimi.

www.milsped.com