Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
SmartPoint

SmartPoint është një rrjet shitjesh me pakicë që operon në fushën e tregtisë elektronike, i dedikuar për shitjen e pajisjeve smart, shërbimeve të telekomunikacionit dhe atyre me vlerë të shtuar edhe pas shitjes. Në këtë rrjet, konsumatorët mund të gjejnë zgjidhje me një ndalesë të vetme për të gjitha nevojat që lidhen me telekomunikacionin.
SmartPoint ofron gjithashtu abonime në të gjitha platformat televizive dixhitale, ndërkohë që klientët kanë mundësi të paguajnë faturat e tyre mujore, në çdo dyqan.

www.smartpoint.al