Bordi Menaxhues
Qeverisja efektive e korporatës kërkon një kuptim të qartë të roleve respektive që kanë të bëjnë me menaxhimin e Grupit dhe marrëdhëniet e tyre me të tjerë në strukturën e korporatës. Qeverisja Korporative e Grupit Balfin mbështetet mbi: Etikën e biznesit - Planet e biznesit - Menaxhimin strategjik - Organizimin efektiv - Publikimin, transparencën dhe përgjegjshmërinë - Risitë dhe përmirësimin e vazhdueshëm - Përputhjen me ligjet dhe rregulloret.

Edlira MUKA
Edlira MUKA
Drejtore Ekzekutive e Grupit Balfin
Steven GRUNERUD
Steven GRUNERUD
Zëvendës President - Mergers and Acquisitions
Julian MANE
Julian MANE
Zëvendës President - Shitjet me Pakicë
Ardiana SOKOLI
Ardiana SOKOLI
Zëvendës Presidente – Pasuritë e Patundshme
Ervin KAJNO
Ervin KAJNO
Zëvendës President dhe Drejtor i Departamentit të Projekteve të Korporatës
Blerina DAKA
Blerina DAKA
Chief Finance Officer
Arsim PAPRANIKU
Arsim PAPRANIKU
Partner i Maqedonisë dhe Kosovës