ManeTCI Neptun AlbChrome ACREM Alba Trade
QTU Fashion Group TLP TEG Milsped
Jumbo Elektro Service Green Coast Valamar TBU
Agrocon Spar AES Stella Mare SmartPoint
SEG Balfin Real Estate Aladini NewCo Ferronikeli Tirana Bank
Balfing Holdings

 

Shoqëritë e Grupit

Grupi Balfin zotëron një numër të madh kompanish në Shqipëri dhe jashtë saj. Në këtë mënyrë ne jemi ndikues dhe pjesëmarrës aktivë në rritjen ekonomike dhe zhvillimin e vendit dhe të rajonit. Të gjitha shoqëritë e Grupit manaxhohen nga Drejtuesit respektive si edhe nga CEO i Grupit Balfin.