ManeTCI Neptun AlbChrome ACREM Alba Trade
QTU TLP TEG Milsped Fashion Group
Jumbo Elektro Service Green Coast Valamar TBU
Balfing Holdings Spar AES Stella Mare SEG
Balfin Real Estate NewCo Ferronikeli Tirana Bank

 

Shoqëritë e Grupit

Grupi Balfin zotëron një numër të madh kompanish në Shqipëri dhe jashtë saj. Në këtë mënyrë ne jemi ndikues dhe pjesëmarrës aktivë në rritjen ekonomike dhe zhvillimin e vendit dhe të rajonit. Të gjitha shoqëritë e Grupit manaxhohen nga Drejtuesit respektive si edhe nga CEO i Grupit Balfin.