Grupi Balfin

Balkan Finance Investment Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon. Portofoli i investimeve të Grupit mund të kategorizohet në aktivitete për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitje me pakicë, menaxhim i hapësirave tregtare apo industriale, shërbime, industri minerare, turizëm, energji, agriculture dhe sektorin bankar. Balfin Group është një aktor kryesor në tregjet shqipëtare dhe ato ndërkombëtare duke vepruar në 7 vende.

Balfin Group ka krijuar një reputacion të tij si Grupi më aktiv dhe inovator falë ideve të suksesshme të investimeve, të cilat kanë transformuar dhe revolucionarizuar jo vetëm tregun por edhe sjelljen e konsumatorëve. Sot, me zyrat qëndrore në Tiranë, Grupi Balfin është prezent me aktivitetin e tij përtej kufijve të Shqipërisë në Austri, Maqedoni, Mali i Zi, Kosovë, Bosnje Hercegovinë dhe Holandë.

Me një vizion ambicioz, me një përkushtim kolektiv për të shkëlqyer, dinamizëm dhe ndershmëri, me një strukturë të fortë financiare dhe biznesi, dhe me një eksperiencë të gjerë të fituar gjatë disa viteve të investimeve dhe rritje, Grupi Balfin ka ndërtuar një prezencë të fortë në Shqipëri dhe në tregjet ndërkombëtare.